Vuxna katter 1+

Näringsmässigt balanserade måltider för kattens första år.

Typ av mat

Livsstadium

®/TM Varumärke för Mars, Incorporated och dess dotterbolag.
© Mars, Incorporated, 2016. Med ensamrätt.