Äldre katter 7+

Speciellt utformad för att tillgodose mogna katters specifika behov.

Typ av mat

Livsstadium