Äldre katter 7+

Speciellt utformad för att tillgodose mogna katters specifika behov.

Typ av mat

Livsstadium

®/TM Varumärke för Mars, Incorporated och dess dotterbolag.
© Mars, Incorporated, 2016. Med ensamrätt.