Äldre katter 7+

Speciellt utformat för att tillgodose mogna katters specifika behov.

Typ av mat

Livsstadium